Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2014

I februari 2014 registrerades 8 179 nya personbilar

I februari 2014 registrerades 12 432 nya fordon, av vilka 9 269 var bilar. Första registreringarna ökade med 5,3 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 8 179 nya personbilar, vilket är 3,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2014 registrerades 30 307 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 11,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 20 876, vilket var 15,0 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/02/merek_2014_02_2014-03-06_tie_001_sv.html