Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.4.2014

I mars 2014 registrerades 9 626 nya personbilar

I mars 2014 registrerades 15 792 nya fordon, av vilka 10 726 var bilar. Första registreringarna ökade med 8,6 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 9 626 nya personbilar, vilket är 1,3 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-mars 2014 registrerades 46 100 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 10,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 30 503, vilket var 10,3 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/03/merek_2014_03_2014-04-04_tie_001_sv.html