Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2014

I maj 2014 registrerades 10 109 nya personbilar

I maj 2014 registrerades 17 809 nya fordon, av vilka 11 299 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,8 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 10 109 nya personbilar, vilket är 1,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2014 registrerades 80 934 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 49 929, vilket var 4,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207 (9.6.2014=> 029 551 3207), Kari Keränen 09 1734 3208 (9.6.2014=> 029 551 3208), Irmeli Segerholm 09 1734 3219 (9.6.2014=> 029 551 3219), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/05/merek_2014_05_2014-06-05_tie_001_sv.html