Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2014

I juli 2014 registrerades 8 016 nya personbilar

I juli 2014 registrerades 13 467 nya fordon, av vilka 8 992 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,0 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 8 016 nya personbilar, vilket är 5,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juli 2014 registrerades 110 191 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 0,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 67 159, vilket var 3,3 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/07/merek_2014_07_2014-08-06_tie_001_sv.html