Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2015

I februari 2015 registrerades 7 989 nya personbilar

I februari 2015 registrerades 12 103 nya fordon, av vilka 9 107 var bilar. Första registreringarna minskade med 2,7 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 7 989 nya personbilar, vilket är 2,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 41,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2015 registrerades 26 617 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 12,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 18 257, vilket var 12,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/02/merek_2015_02_2015-03-05_tie_001_sv.html