Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2015

I april 2015 registrerades 9 633 nya personbilar

I april 2015 registrerades 16 928 nya fordon, av vilka 10 870 var bilar. Första registreringarna minskade med 0,6 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 9 633 nya personbilar, vilket är 3,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2015 registrerades 60 952 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 3,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 38 989, vilket var 2,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/04/merek_2015_04_2015-05-07_tie_001_sv.html