Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2015

I september 2015 registrerades 8 513 nya personbilar

I september 2015 registrerades 13 424 nya fordon, av vilka 9 743 var bilar. Första registreringarna minskade med 2,9 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 8 513 nya personbilar, vilket är 1,3 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 34,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-september 2015 registrerades 132 865 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 82 727, vilket var 0,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 06.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/09/merek_2015_09_2015-10-06_tie_001_sv.html