Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2015

I oktober 2015 registrerades 9 166 nya personbilar

I oktober 2015 registrerades 14 086 nya fordon, av vilka 10 420 var bilar. Första registreringarna minskade med 11,5 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 9 166 nya personbilar, vilket är 3,7 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 33,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-oktober 2015 registrerades 146 954 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 3,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 91 895, vilket var ungefär på samma nivå som året innan. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/10/merek_2015_10_2015-11-05_tie_001_sv.html