Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2015

I november 2015 registrerades 8 992 nya personbilar

I november 2015 registrerades 12 919 nya fordon, av vilka 10 169 var bilar. Första registreringarna ökade med 21,3 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 8 992 nya personbilar, vilket är 24,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 33,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-november 2015 registrerades 159 877 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 100 887, vilket var 1,8 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/11/merek_2015_11_2015-12-04_tie_001_sv.html