Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2016

I juni 2016 registrerades 10 750 nya personbilar

I juni 2016 registrerades 17 578 nya fordon, av vilka 12 281 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,3 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 10 750 nya personbilar, vilket är 19,7 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 32,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juni 2016 registrerades 101 807 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 10,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 65 463, vilket var 14,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/06/merek_2016_06_2016-07-06_tie_001_sv.html