Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2016

I augusti 2016 registrerades 9 196 nya personbilar

I augusti 2016 registrerades 14 715 nya fordon, av vilka 10 971 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,0 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 9 196 nya personbilar, vilket är 9,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 30,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-augusti 2016 registrerades 129 978 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 8,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 83 007, vilket var 11,8 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/08/merek_2016_08_2016-09-06_tie_001_sv.html