Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2016

I september 2016 registrerades 9 644 nya personbilar

I september 2016 registrerades 15 211 nya fordon, av vilka 11 116 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,3 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 9 644 nya personbilar, vilket är 13,3 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 30,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-september 2016 registrerades 145 198 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 9,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 92 656, vilket var 12,0 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/09/merek_2016_09_2016-10-06_tie_001_sv.html