Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.11.2016

I oktober 2016 registrerades 9 162 nya personbilar

I oktober 2016 registrerades 14 140 nya fordon, av vilka 10 547 var bilar. Första registreringarna ökade med 0,3 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 9 162 nya personbilar, vilket är 0,1 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 32,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-oktober 2016 registrerades 159 355 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 8,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 101 827, vilket var 10,8 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/10/merek_2016_10_2016-11-04_tie_001_sv.html