Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.1.2017

I december 2016 registrerades 8 146 nya personbilar

I december 2016 registrerades 12 753 nya fordon, av vilka 9 809 var bilar. Första registreringarna minskade med 1,1 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 146 nya personbilar, vilket är 2,8 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2016 registrerades 185 610 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 7,4 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 118 991, vilket var 9,3 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/12/merek_2016_12_2017-01-05_tie_001_sv.html