Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2017

I februari 2017 registrerades 9 164 nya personbilar

I februari 2017 registrerades 13 997 nya fordon, av vilka 10 663 var bilar. Första registreringarna ökade med 1,9 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 9 164 nya personbilar, vilket är 5,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 33,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2017 registrerades 32 080 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 7,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 21 908, vilket var 2,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/02/merek_2017_02_2017-03-06_tie_001_sv.html