Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2017

I mars 2017 registrerades 11 202 nya personbilar

I mars 2017 registrerades 18 142 nya fordon, av vilka 13 067 var bilar. Första registreringarna ökade med 4,3 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 11 202 nya personbilar, vilket är 3,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 30,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-mars 2017 registrerades 50 228 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 6,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 33 113, vilket utgör samma som i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/03/merek_2017_03_2017-04-06_tie_001_sv.html