Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2017

I april 2017 registrerades 9 394 nya personbilar

I april 2017 registrerades 16 288 nya fordon, av vilka 10 999 var bilar. Första registreringarna minskade med 12,9 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 9 394 nya personbilar, vilket är 15,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 32,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-april 2017 registrerades 66 527 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 0,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 42 513, vilket var 3,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/04/merek_2017_04_2017-05-05_tie_001_sv.html