Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2017

I juni 2017 registrerades 10 860 nya personbilar

I juni 2017 registrerades 18 441 nya fordon, av vilka 12 645 var bilar. Första registreringarna ökade med 4,9 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 10 860 nya personbilar, vilket är 1,0 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 31,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juni 2017 registrerades 104 441 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 64 441, vilket var 1,6 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/06/merek_2017_06_2017-07-06_tie_001_sv.html