Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2018

I mars 2018 registrerades 11 721 nya personbilar

I mars 2018 registrerades 17 270 nya fordon, av vilka 13 566 var bilar. Första registreringarna minskade med 4,9 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 11 721 nya personbilar, vilket är 4,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 23,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-mars 2018 registrerades 50 064 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 0,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 34 413, vilket var 3,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/03/merek_2018_03_2018-04-06_tie_001_sv.html