Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2018

I april 2018 registrerades 11 044 nya personbilar

I april 2018 registrerades 18 329 nya fordon, av vilka 12 840 var bilar. Första registreringarna ökade med 12,5 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 11 044 nya personbilar, vilket är 17,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 24,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-april 2018 registrerades 68 399 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 45 459, vilket var 6,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/04/merek_2018_04_2018-05-07_tie_001_sv.html