Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2018

I maj 2018 registrerades 12 482 nya personbilar

I maj 2018 registrerades 21 327 nya fordon, av vilka 14 490 var bilar. Första registreringarna ökade med 9,6 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 12 482 nya personbilar, vilket är 12,9 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 22,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-maj 2018 registrerades 89 730 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 57 944, vilket var 8,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/05/merek_2018_05_2018-06-06_tie_001_sv.html