Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2018

I augusti 2018 registrerades 12 004 nya personbilar

I augusti 2018 registrerades 17 468 nya fordon, av vilka 13 437 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,6 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 12 004 nya personbilar, vilket är 24,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 20,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-augusti 2018 registrerades 141 161 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 5,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 91 197, vilket var 9,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/08/merek_2018_08_2018-09-06_tie_001_sv.html