Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2018

I september 2018 registrerades 6 528 nya personbilar

I september 2018 registrerades 12 012 nya fordon, av vilka 8 091 var bilar. Första registreringarna minskade med 18,7 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 6 528 nya personbilar, vilket är 28,4 procent mindre än i fjol. På antalet första registreringar inverkade den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september. Dieselandelen av personbilar var 26,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-september 2018 registrerades 153 180 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 3,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 97 730, vilket var 6,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/09/merek_2018_09_2018-10-04_tie_001_sv.html