Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2018

I november 2018 registrerades 8 662 nya personbilar

I november 2018 registrerades 14 071 nya fordon, av vilka 10 274 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,4 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 8 662 nya personbilar, vilket är 10,4 procent mindre än i fjol. På antalet första registreringar inverkade den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september. Dieselandelen av personbilar var 24,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2018 registrerades 181 060 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 114 335, vilket var 3,5 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/11/merek_2018_11_2018-12-10_tie_001_sv.html