Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.1.2019

I december 2018 registrerades 6 159 nya personbilar

I december 2018 registrerades 10 735 nya fordon, av vilka 7 607 var bilar. Första registreringarna minskade med 29,5 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 6 159 nya personbilar, vilket är 23,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 27,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2018 registrerades 191 803 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 0,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 120 499, vilket var 1,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/12/merek_2018_12_2019-01-07_tie_001_sv.html