Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2019

I januari 2019 registrerades 11 732 nya personbilar

I januari 2019 registrerades 18 346 nya fordon, av vilka 13 631 var bilar. Första registreringarna minskade med 4,7 procent från motsvarande månad året innan. I januari registrerades 11 732 nya personbilar, vilket är 13,6 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 23,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari var Toyota, Skoda och Volvo. Skoda Octavia, Ford Focus, Volvo XC60, Toyota Auris och Nissan Qashqai var de populäraste modellerna av personbilarna.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. januari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/01/merek_2019_01_2019-02-06_tie_001_sv.html