Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2019

I april 2019 registrerades 9 748 nya personbilar

I april 2019 registrerades 17 692 nya fordon, av vilka 11 492 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,5 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 9 748 nya personbilar, vilket är 11,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 20,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-april 2019 registrerades 64 765 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 5,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 38 850, vilket var 14,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/04/merek_2019_04_2019-05-07_tie_001_sv.html