Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2019

I september 2019 registrerades 8 436 nya personbilar

I september 2019 registrerades 13 645 nya fordon, av vilka 9 693 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,5 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 8 436 nya personbilar, vilket är 29,1 procent mer än i fjol. Den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september 2018, minskade antalet första registreringar i slutet av förra året. Dieselandelen av personbilar var 16,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-september 2019 registrerades 146 956 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 87 929, vilket var 10,0 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/09/merek_2019_09_2019-10-04_tie_001_sv.html