Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2019

I november 2019 registrerades 8 680 nya personbilar

I november 2019 registrerades 13 756 nya fordon, av vilka 10 037 var bilar. Första registreringarna minskade med 2,3 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 8 680 nya personbilar, vilket är 0,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 15,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2019 registrerades 176 039 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 105 983, vilket var 7,3 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/11/merek_2019_11_2019-12-05_tie_001_sv.html