Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2020

I juni 2020 minskade första registreringarna av nya personbil med 23,9 procent

I juni 2020 registrerades 16 205 nya fordon, av vilka 9 146 var bilar. Första registreringarna minskade med 11,0 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 8 023 nya personbilar, vilket är 23,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 16,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juni 2020 registrerades 87 570 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 14,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 47 385, vilket var 21,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/06/merek_2020_06_2020-07-06_tie_001_sv.html