Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2020

I november 2020 registrerades 7 374 nya personbilar

I november 2020 registrerades 12 819 nya fordon, av vilka 8 748 var bilar. Första registreringarna minskade med 6,8 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 7 374 nya personbilar, vilket är 15,1 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 3,6 procent eldrivna bilar och 15,2 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 1 387 av dem, vilket är 61,5 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2020 registrerades 158 152 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 88 280, vilket var 16,7 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/11/merek_2020_11_2020-12-04_tie_001_sv.html