Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.1.2021

I december 2020 registrerades 8 132 nya personbilar

I december 2020 registrerades 14 793 nya fordon, av vilka 9 812 var bilar. Första registreringarna ökade med 14,1 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 132 nya personbilar, vilket är en procent mindre än i december 2019. Av personbilarna var 12,9 procent eldrivna bilar och 18,5 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 561 av dem, vilket är 166 procent fler än i december 2019. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2020 registrerades 172 954 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 8,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 96 415, vilket var 15,6 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/12/merek_2020_12_2021-01-11_tie_001_sv.html