Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.3.2021

I februari 2021 registrerades 8 170 nya personbilar

I februari 2021 registrerades 13 776 nya fordon, av vilka 9 424 var bilar. Första registreringarna ökade med 5,9 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 8 170 nya personbilar, vilket är 1,2 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 4,4 procent eldrivna bilar och 21,4 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 104 av dem, vilket är 57,2 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2021 registrerades 29 005 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 1,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 17 545, vilket var 8,0 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Skoda och Volvo.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (157,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/02/merek_2021_02_2021-03-04_tie_001_sv.html