Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2021

I mars 2021 registrerades 10 428 nya personbilar

I mars 2021 registrerades 18 215 nya fordon, av vilka 12 244 var bilar. Första registreringarna ökade med 14,8 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 10 428 nya personbilar, vilket är 13,3 procent mer än i fjol. Av personbilarna var 7,6 procent eldrivna bilar och 21,1 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 988 av dem, vilket är 68,0 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-mars 2021 registrerades 47 225 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 27 978, vilket var 1,0 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/03/merek_2021_03_2021-04-08_tie_001_sv.html