Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2021

I juni 2021 registrerades 9 941 nya personbilar

I juni 2021 registrerades 18 199 nya fordon, av vilka 11 661 var bilar. Första registreringarna ökade med 12,3 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 9 941 nya personbilar, vilket är 23,9 procent mer än i fjol, men jämfört med juni 2019 minskade registreringarna 5,7 procent. Av personbilarna var 10,6 procent eldrivna bilar och 19,5 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 997 av dem, vilket är 158 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juni 2021 registrerades 102 109 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 16,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 56 730, vilket var 19,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/06/merek_2021_06_2021-07-06_tie_001_sv.html