Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2021

I september 2021 registrerades 6 534 nya personbilar

I september 2021 registrerades 12 548 nya fordon, av vilka 7 867 var bilar. Första registreringarna minskade med 13,8 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 6 534 nya personbilar, vilket är 22,4 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 11,2 procent eldrivna bilar och 18,9 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 1 968 av dem, vilket är 1,3 procent mindre än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-september 2021 registrerades 142 077 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 7,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 78 662, vilket var 7,2 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/09/merek_2021_09_2021-10-06_tie_001_sv.html