Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.11.2021

I oktober 2021 registrerades 6 611 nya personbilar

I oktober 2021 registrerades 11 713 nya fordon, av vilka 7 847 var bilar. Första registreringarna minskade med 14,3 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 6 611 nya personbilar, vilket är 11,9 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 18,0 procent eldrivna bilar och 20,0 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 517 av dem, vilket är 101 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-oktober 2021 registrerades 153 793 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 5,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 85 275, vilket var 5,4 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/10/merek_2021_10_2021-11-04_tie_001_sv.html