Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2021

I november 2021 registrerades 6 676 nya personbilar

I november 2021 registrerades 11 324 nya fordon, av vilka 7 869 var bilar. Första registreringarna minskade med 11,7 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 6 676 nya personbilar, vilket är 9,5 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 14,3 procent eldrivna bilar och 23,0 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 494 av dem, vilket är 79,8 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2021 registrerades 165 120 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 91 953, vilket var 4,2 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/11/merek_2021_11_2021-12-07_tie_001_sv.html