Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.3.2022

I februari 2022 registrerades 6 303 nya personbilar

I februari 2022 registrerades 11 403 nya fordon, av vilka 7 480 var bilar. Första registreringarna minskade med 17,3 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 6 303 nya personbilar, vilket är 22,9 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 12,5 procent eldrivna bilar och 21,6 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 145 av dem, vilket är 1,9 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2022 registrerades 25 339 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 12,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 14 187, vilket var 19,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Volvo och Kia.


Källa: Statistik över första registreringar 2022, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (157,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2022/02/merek_2022_02_2022-03-04_tie_001_sv.html