Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.4.2015

Lantbruksföretagarnas medelålder blir högre

Odlarnas medelålder har stigit med fyra år sedan början av 2000-talet. År 2000 var medelåldern bland alla odlare 47 år då den år 2013 var 51 år. Andelen odlare under 35 år av hela odlarbefolkningen har sjunkit från 12 procent år 2000 till 8 procent år 2013. År 2013 var nästan hälften, dvs. 47 procent, av odlarna i åldern 50–64 år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2013.

Utvecklingen av antalet odlare åren 2000–2013, efter åldersklass

Utvecklingen av antalet odlare åren 2000–2013, efter åldersklass

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. År 2013 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 52 210 och deras genomsnittliga resultat för lantbruket var omkring 18 400 euro. Resultatet för lantbruket motsvarade drygt 30 procent av odlarmakars samtliga skattepliktiga inkomster. Lantbrukets inkomstandel av odlarhushållens inkomster har hela tiden minskat. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 2.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_tie_001_sv.html