Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2017

Gårdarnas skuldbelopp har ökat under 2010-talet

Gårdarnas genomsnittliga skuld har ökat från år 2004 till år 2015 från 39 000 euro till nästan 75 000 euro. Skuldbeloppet har ökat snabbare än förmögenheten när det gäller största delen av produktionsinriktningarna. Detta återspeglas i en minskning av nettoförmögenhetskvoten. Nettoförmögenheten har minskat snabbare på gårdar som är inriktade på animalisk produktion än på gårdar med vegetabilisk produktion. Särskilt år 2015 var klart sämre på gårdarna med animalisk produktion. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2015 som utkommer nu.

Utveckling av lantbrukets skulder efter produktionsinriktning åren 2004–2015

Utveckling av lantbrukets skulder efter produktionsinriktning åren 2004–2015

Gårdarnas skuldbelopp har ökat mest på gårdar med mjölkboskap. Det gårdsvisa skuldbeloppet var år 2015 omkring 161 000 euro, medan skuldbeloppet år 2004 var i genomsnitt 57 000 euro. Gårdar med svin- och fjäderfähushållning hade normalt större skuldbelopp, men skulden har dock ökat i något långsammare takt under åren 2004–2015. På spannmålsgårdarna har skuldbeloppet nästan fördubblats under åren 2004–2015, från omkring 23 000 euro år 2004 till omkring 44 000 euro år 2015. På gårdar som inriktat sig på annan växtproduktion har den gårdsvisa skulden ökat från i genomsnitt 26 000 euro år 2004 till omkring 37 000 euro år 2015. I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2015/mmtal_2015_2017-03-21_tie_001_sv.html