Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2020

Lantbruksföretagens utgifter ökat mer än inkomsterna under 2010-talet

Både lantbruksföretagens inkomster och utgifter har ökat under 2010-talet, men ökningen av inkomster har inte skett i samma takt som utgifterna. Fr.o.m. år 2010 har inkomsterna ökat med omkring 31 procent, medan utgifterna har ökat med 41 procent. Resultatet av lantbruket hos lantbruksföretag var år 2018 i genomsnitt 16 353 euro, vilket är omkring två procent mindre än år 2010. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2018 som utkommer nu.

Den procentuella skillnaden mellan lantbruksföretagens inkomster och utgifter från år 2010 till år 2018

Den procentuella skillnaden mellan lantbruksföretagens inkomster och utgifter från år 2010 till år 2018

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3. Gårdar i aktiebolagsform lämnas för närvarande utanför statistiken.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2018/mmtal_2018_2020-03-25_tie_001_sv.html