Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2021

Betydande skillnader i det genomsnittliga resultatet för gårdarna sett till landskap

Korrigering 14.12.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

På hela landets nivå var gårdarnas genomsnittliga resultat av lantbruket 17 600 euro. Det fanns stora skillnader i det genomsnittliga resultatet när man jämför landskapen. Det största resultatet per gård hade Mellersta Österbotten, omkring 32 600 euro. Övriga landskap som ligger i täten är Åland och Norra Österbotten med ett resultat på omkring 20 000 euro per gård och Norra Savolax med omkring 19 000 euro. Lägst var resultatet i Södra Savolax, där det genomsnittliga resultatet av lantbruket var bara omkring 11 000 euro per gård. Också Mellersta Finland och Birkaland finns i slutändan av listan.

Genomsnittligt resultat i euro av lantbruket per gård, landskapsvis (Figuren har korrigerats 14.12.2021.)

Genomsnittligt resultat i euro av lantbruket per gård, landskapsvis (Figuren har korrigerats 14.12.2021.)

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3. Gårdar i aktiebolagsform lämnas för närvarande utanför statistiken.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2019/mmtal_2019_2021-03-30_tie_001_sv.html