Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Inom ämnesområdet jord- och skogsbruk, fiske nu Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Den nya statistiken ersätter företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk samt inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk. Statistiken är en årsstatistik och hör till serien FOS. Statistiken publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2005.


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/mmtal_2007-12-12_uut_001_sv.html