Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Inom ämnesområdet jord- och skogsbruk, fiske nu Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Den nya statistiken ersätter företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk samt inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk. Statistiken är en årsstatistik och hör till serien FOS. Statistiken publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2005.


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/mmtal_2007-12-12_uut_001_sv.html