Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar

Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskade i samband med offentliggörandet av uppgifterna för år 2013. På grund av att resurserna som används för statistiken minskade var man tvungen att skära ned antalet databastabeller.

Mera information ges av Juhapekka Kyllönen (050551239) juhapekka.kyllonen@stat.fi

 


Senast uppdaterad 2.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/mmtal_2015-04-02_uut_001_sv.html