Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk nedlagd år 2007

Statistikcentralen har lagt ned företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk år 2007. Motsvarande uppgifter finns fr.o.m. referensåret 2005 i den nya statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi som publiceras i Statistikcentralens webbtjänst på adressen: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/myt/myt_2007-12-12_uut_001_sv.html