Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Historiska tidsserier i kvartalsräkenskaperna

Databastabellerna i kvartalsräkenskaperna har kompletterats med två historiska tidsserietabeller.

Den första av dem, tabellen "Historiska serier: Kvartalsräkenskaper 1975–1990" innehåller tidsserierna 1975–1990 som publicerats i nationalräkenskaperna 8.12.2006. Dessa tidsserier har utarbetats enligt definitionerna för ENS1995, med användning av näringsgrensindelningen TOL2002 (NACE2002).

Den andra av dem, "Historiska serier: Kvartalsräkenskaper 1960–1990", innehåller ett mindre antal tidsserier, som börjar från år 1960. Dessa tidsserier har bildats genom att sammanslå uppgifter som återfinns i nationalräkenskapernas arkiverade publikationer. Målsättningen har varit att kedja ihop tidsserier av olika längd till enhetliga tidsserier på så sätt att jämförbarheten mellan olika kvartal bibehålls så väl som möjligt.

Uppgifterna för 1960- och 1970-talen i tidsserierna för 1960–1990 har i tiderna utarbetats med hjälp av metoder och klassificeringar som på många sätt skiljer sig från de metoder och klassificeringar som numera används. På grund av detta är jämförbarheten med de nuvarande uppgifterna i kvartalsräkenskaperna inte lika god som i de historiska serierna 1975–1990. Sammanställningen av tidsserierna 1960–1990 har gjorts av pol.mag. Ilari Ahola. Metodbeskrivning av tidsserierna finns på kvartalsräkenskapernas webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html

 


Senast uppdaterad 4.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2013-02-04_uut_001_sv.html