Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Basåret för prisindexen för ägarboende byts ut

Basåret för statistiken Prisindex för ägarboende byts ut fr.o.m. uppgifterna för 1:a kvartalet 2017. De reviderade indexen publiceras 30.6.2017. Nytt basår blir år 2015. Vid beräkningen av de uppdaterade indexen används reviderade prisindex för gamla egnahemshus, vilket innebär att de reviderade serierna avviker från tidigare publicerade när det gäller åren 2015 och 2016.

Byte av basår beror på Eurostats krav att byta basåren för prisindexen för ägarboende till år 2015. Datainnehållet i prisindexen för ägarboende bestäms enligt Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013 som trädde i kraft i början av år 2013.


Senast uppdaterad 3.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2017-04-03_uut_001_sv.html