Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistiken Prisindex för ägarboende har förnyats

Basåret för prisindexen för ägarboende har bytts till 2015=100. Vid beräkningen av indexen har det reviderade prisindexet för gamla egnahemshus använts och därför avviker uppgifterna i indexserien som beskriver köp av bostäder från tidigare publicerade uppgifter när det gäller åren 2015 och 2016. Bytet av basår beror på Eurostats krav att byta basåren för prisindexen för ägarboende till år 2015.


Senast uppdaterad 30.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2017-06-30_uut_001_sv.html