Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2019

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 41 283 81,7 25 941 20 255 78,1 24 611 21 028 85,4
2001 48 330 39 757 82,3 24 938 19 750 79,2 23 392 20 007 85,5
2002 46 815 38 418 82,1 24 216 19 159 79,1 22 599 19 259 85,2
2003 46 000 37 560 81,7 24 084 18 937 78,6 21 916 18 623 85,0
2004 48 482 39 882 82,3 25 174 20 041 79,6 23 308 19 841 85,1
2005 48 041 39 683 82,6 24 792 19 922 80,4 23 249 19 761 85,0
2006 48 705 40 825 83,8 25 399 20 832 82,0 23 306 19 993 85,8
2007 48 247 40 471 83,9 24 925 20 556 82,5 23 322 19 915 85,4
2008 48 336 40 673 84,1 24 965 20 771 83,2 23 371 19 902 85,2
2009 50 671 41 971 82,8 26 131 21 401 81,9 24 540 20 570 83,8
2010 50 533 41 786 82,7 26 047 21 247 81,6 24 486 20 539 83,9
2011 50 499 41 375 81,9 25 772 20 810 80,7 24 727 20 565 83,2
2012 49 759 40 189 80,8 25 873 20 502 79,2 23 886 19 687 82,4
2013 48 679 38 349 78,8 25 330 19 636 77,5 23 349 18 713 80,1
2014 47 459 36 043 75,9 25 228 18 846 74,7 22 231 17 197 77,4
2015 47 284 33 401 70,6 25 335 17 681 69,8 21 949 15 720 71,6
2016 45 878 28 756 62,7 24 880 15 480 62,2 20 998 13 276 63,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tau_002_sv.html